Hvem er vi?


• Vi er på mange måder et bredt udsnit af den danske befolkning, så vidt som ca. 200 brugere nu kan være det!

• Vi har en meget jævn aldersfordeling. Lige nu ser den således ud i antal i forskellige aldersgrupper:

AlderAntal
18 - 191
20 - 2932
30 - 3933
40 - 4944
50 - 5952
60 - 6920
70+13


• Vi har en ret jævn kønsfordeling med 40-45% kvinder

• Vi har ca. lige mange singler og brugere der er i parforhold

• Vi er fra hele landet.

Tilbage